ارسال شده توسط محسن محمودآبادی

فرم سند طراحی بازی

راهنمای نوشتن سند طراحی بازی همراه با فرم ارائه بازی‌نویسان (طراحان بازی) تازه‌کار معمولا به دنبال تنظیم «سند طراحی بازی» نمی‌روند و این موضوع هنگامی که می‌خواهند مراحل پایانی ساخت…