جانی

موسس

ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

نازنین

توسعه دهنده

ابزار وردپرس یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات وردپرس فارسی می باشد که در سال ۱۳۹۳ توسط دو نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

نازی

موسس

مایک

برنامه نویس

لوری

مدیر

دیوید

موسس

رضایا

مدیر مالی

مهدی

مدیر

آنا

طراح

داوود

موسس ۲

کیم

مدیر بودجه

مرتضی

مدیریت

اسمیت

حسابدار

وایت

مدیر

استیو

طراح