ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

بسکتبال خیابانی

بسکتبال خیابانی

خیاط باشی

خیاط باشی

سرآشپز (بازی رقابت آنلاین)

تاکسی خطی

تاکسی خطی

پرسون پرسون

پرسون پرسون

مسترمخ

مسترمخ

کاسب کار

به وقت آشپزی

به وقت آشپزی

سفره چی

سفره چی (بازی آشپزی ایرانی)