ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

خیاط باشی

به وقت آشپزی

پرسون پرسون

بسکتبال خیابانی

تاکسی خطی

کاسب کار

مسترمخ

سرآشپز (بازی رقابت آنلاین)

سفره چی (بازی آشپزی ایرانی)