تگ - محمد مهدی خاجو

کاربردهای جنریک سی شارپ در یونیتی

فرض کنید میخواهید یک کار رایج مثل معکوس کردن آرایه (۱,۲,۳ => 3,2,1) را برای انواع داده ها مثل(int,float,string,…) انجام دهید، اگر به صورت عادی فکر کنیم باید برای هر نوع داده تابعی مخصوص به خودش را بنویسیم؛ اینجاست که جنریک به کمک ما می‌آید. جنریک، به نوع داده ورودی کاری ندارد و هر چیزی میتوانیم به کلاس یا تابع تعریف شده بدهیم. با توجه به این که نمی‌دانیم نوع داده ورودی چیست، فقط میتوانیم از مفاهیم پایه ای استفاده کنیم، به...