محسن محمود آبادی

محسن محمود آبادی

CEO & Co-Founder

هم بنیان گذار استودیو بلوط گیمز
مدیر عامل و مدیر ارشد اجرایی
گیم دیزاینر